Äldreboende

Om att bo hos oss

Att bo i egen lägenhet hos oss innebär trygghet men också rätten att fortsätta vara sig själv. När du flyttar in blir någon i vår personal din kontaktman, med särskilt ansvar för din trivsel och ditt välbefinnande. Hon eller han hjälper till både med praktiska frågor, t.ex. frisör- eller tandläkarbesök, och att planera för något roligt att se fram emot.

Genomförandeplan, vårdplan och levnadsberättelse

Tillsammans med dig upprättar kontaktmannen en genomförandeplan där ni skriver ned vad som känns viktigast för dig, t.ex. kring utevistelse, favoritmat och intressen du gärna vill behålla. Vid behov gör vi en vårdplanering tillsammans med sjuksköterska eller fysioterapeut. Om du vill skriver vi även ned din ”levnadsberättelse”, med dina intressen och erfarenheter, händelser och minnen, så vi lär mer om dig och vad du gärna vill prata om.

Ladda hem en mall för din levnadsberättelse (PDF, 3 MB).

Uppdaterad: