Äldreboende

Information med anledning av coronaviruset

Särskilda rutiner gäller vid besök på vård- och omsorgsboenden, platser för växelvård och korttidsvård: 

Läs om våra besöksrutiner.

Läs om vad som gäller för äldreomsorg och senior på vår webbplats uppsala.se.

Våra äldreboenden

Våra boenden riktar sig till dig som är äldre och har behov av vård och omsorg dygnet runt. De finns centralt i Uppsala och i närområdet.

Vi arbetar mycket med utevistelse, trivsamma måltider och olika former av träning för att öka trivseln och den sociala samvaron på våra äldreboenden. På flera boenden finns äldrepedagoger med specialutbildning kring äldres hälsa och sociala liv.

Sjukvårdspersonal och egen kontaktman

Alla boenden har tillgång till sjukvårdspersonal dygnet runt och alla erbjuder dig en egen kontaktman när du flyttar in, som tar extra ansvar för din trivsel.