Äldreboende

Besöksförbud på vård- och omsorgsboenden med anledning av Covid-19 (Corona)

Du som anhörig ska inte besöka vård- och omsorgsboenden med anledning av smittspridning av Corona (covid-19). Uppsala kommuns vård- och omsorgsverksamheter följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Undantag kan förekomma i angelägna fall. Vänd dig till respektive boendes verksametschef för bedömning.

Våra äldreboenden

Våra boenden riktar sig till dig som är äldre och har behov av vård och omsorg dygnet runt. De finns centralt i Uppsala och i närområdet.

Vi arbetar mycket med utevistelse, trivsamma måltider och olika former av träning för att öka trivseln och den sociala samvaron på våra äldreboenden. På flera boenden finns äldrepedagoger med specialutbildning kring äldres hälsa och sociala liv.

Sjukvårdspersonal och egen kontaktman

Alla boenden har tillgång till sjukvårdspersonal dygnet runt och alla erbjuder dig en egen kontaktman när du flyttar in, som tar extra ansvar för din trivsel.