Äldreboende

Särskilda besöksrutiner

Vi rekommenderar att ta kontakt med aktuellt boende för information om vilka särskilda rutiner som gäller för boendet. Tänk på att inte komma för många samtidigt. Detta för att ni ska kunna hålla avstånd hos den ni besöker. 

Läs mer om våra besöksrutiner.

Varmt välkommen!

Våra äldreboenden

Våra boenden riktar sig till dig som är äldre och har behov av vård och omsorg dygnet runt. De finns centralt i Uppsala och i närområdet.

Vi arbetar mycket med utevistelse, trivsamma måltider och olika former av träning för att öka trivseln och den sociala samvaron på våra äldreboenden. På flera boenden finns äldrepedagoger med specialutbildning kring äldres hälsa och sociala liv.

Sjukvårdspersonal och egen kontaktman

Alla boenden har tillgång till sjukvårdspersonal dygnet runt och alla erbjuder dig en egen kontaktman när du flyttar in, som tar extra ansvar för din trivsel.