Anhörigstöd

Tips!

Det finns många bra hemsidor där du kan läsa mer om att vara anhörig.

Vi vill även tipsa om att Samariterhemmet erbjuder äldre kostnadsfria samtal med leg psykoterapeuter
Här är länken till dem med mer information.

NKA  - Nationellt kompetenscentrum anhöriga. Här hittar du information och fakta om anhöriga och olika exempel på anhörigstöd. Här kan du också läsa om hur anhörigas erfarenheter tas tillvara, att lära av varandra och utveckla anhörigstödet genom blandade lärande nätverk.

Svenskt Demenscentrum - SDC arbetar som en sambandscentral och en kunskapsbank inom demensområdet. 

AHR   - Anhörigas Riksförbund är en partipolitiskt och religiöst obunden organisation som stödjer anhöriga och anhörigvårdare oavsett ålder, kön eller diagnos hos den som vårdas.

Handbok för anhöriga - webbaserad uppslagsbok av anhöriga för anhöriga.
HSO - Samlingssida för handikappförbunden. Här finner du också olika lokala förbund.

Demensförbundet - Demensförbundet är ett handikappförbund. Den största organisationen i Sverige som arbetar för att förbättra förhållandena för demenssjuka och deras anhöriga, både centralt och lokalt.

Socialstyrelsen - Stöd till anhöriga, anhörigstöd.

Infoteket - Region Uppsalas information om stöd till dig som har en funktionsnedsättning eller är anhörig.

Ung anhörig - Stöd för unga anhöriga till demenssjuka.

Uppsala kommun

Äldrenämnden  - för dig över 65 år.

Omsorgsnämnden för dig med fysisk- eller psykisk funktionsnedsättning upp till 65 år.

Uppdaterad:

Andra sidor under: Tips!