Anhörigstöd

Forskning Uppsala Universitet

Är du en dotter som stöttar eller hjälper en äldre förälder? Då söker vi dig till ett forskningsprojekt!

Det finns väldigt lite forskning om hur döttrar som stöttar eller hjälper en äldre
förälder upplever sin situation. Än mindre forskning finns om hur COVID-19
påverkat situationen. I detta projekt vill vi intervjua döttrar som stöttar eller hjälper en äldre förälder för att få bättre förståelse för vilka utmaningar de möter, deras positiva erfarenheter och behov av stöd.

Du kan delta om du:

  • är kvinna
  • är minst 18 år
  • stöttar eller hjälper en äldre förälder som är minst 65 år i dennes hem
    kan tala, förstå och skriva på svenska eller engelska

Intervjun kan ske på det sätt du föredrar, till exempel hemma hos dig, över
telefon eller via videosamtal. Du kan ha en trygg person hos dig om du vill.
Intervjun kommer att bli ljudinspelad och längden på intervjun kan variera, men troligtvis kommer den ta mellan 45 minuter till 1,5 timme.
Det är helt frivilligt att delta och du får ersättning för eventuella resekostnader.
Om du vill delta eller vill veta mer, besök www.u-care.se/Dottrar eller kontakta oss på 018-471 54 75 eller dottrar-kbh@uu.se

Ansvarig forskare:
Joanne Woodford
Institutionen för kvinnors och barns hälsa
Uppsala universitet
E-post: joanne.woodford@kbh.uu.se
Telefon: 072-999 92 11

Uppdaterad: